• Nhà nghỉ Lộc Quý – Lý Sơn

    Nhà nghỉ Lộc Quý, nằm cạnh di tích lịch sử cấp quốc gia Âm Linh Tự (cách khoảng 50m), ở ngay khu vực Cầu ...

    Nhà nghỉ Lộc Quý, nằm cạnh di tích lịch sử cấp quốc gia Âm Linh Tự (cách khoảng 50m), ở ngay khu vực Cầu Cảng Lý Sơn thuận tiện cho việc đi lại tham quan của quý khách trên đảo Đây là địa điểm nhộn nh ...

    Read more